Nina Schautová PhD.

Psycholog a terapeut

Psychoterapie může pomoci v různých životních situacích. Ať už se jedná o těžké životní období plné změn a stresu, vyrovnávání se se ztrátou či osamělostí nebo hledání vnitřní rovnováhy či ztraceného smyslu. 

Vnitřní změna nikdy není lehká a potřebuje čas. Proto doporučuji počítat při spolupráci s horizontem alespoň 3-6 měsíců. Obvyklá frekvence setkávání je týdenní až dvoutýdenní, aby bylo možné udržet kontinutitu mezi setkáními.

Taková spolupráce samozřejmě vyžaduje vzájemnou důvěru a naladění. Proto první tři setkání obvykle slouží k vzájemnému poznávání a ladění očekávání a stylu. Specifika Gestalt přístupu, který mě nejvíce ovlivnil, jsou zaměření na prožitek tady a teď (experiential), důraz na svobodu a s ní spojenou odpovědnost (existential) a experimentování (experimental).